Piękno i elegancja znów w sporcie jeździeckim

Kobieta i koń - u niektórych koń i kobieta - to dwa najpiękniejsze dzieła Boga.

Koń od niepamiętnych czasów towarzysząc człowiekowi, właściwie wspólnie z człowiekiem tworzył historię. Historia zaś - zarówno krwawe wojny, jak i rozwój kultury, nauki, techniki - tworzona była głównie przez mężczyzn dla kobiet.

Kobieta i koń to główni sprawcy wszystkiego, co się działo na świecie. Wojna trojańska o piękną Helenę, królowa Saby, Kleopatra, pani Walewska, George Sand, nasze matki, żony, kochanki. Powróćmy, choć na chwilę, do świata, w którym piękno i elegancja nie były czymś niezwykłym. Ten świat to piękne kobiety, piękne konie i zachowania różniące się od - niestety często - spotykanych dzisiaj.

Ten świat pozostał daleko za nami, nie skończył się jednak całkowicie, lecz zmienił tak bardzo - nabierając nowych wartości, że w ciągłym pośpiechu, piękno i elegancja nie nadążają. Warto, choć w części, przywrócić ten świat do życia, nie dać mu zginąć. Piękna kobieta w damskim siodle, na pięknym koniu - to prawdziwe dzieło sztuki.

Marek Gajewski 01.05.2009